Wat is de meerwaarde van Emotieweb?

Emoties zijn een belangrijk communicatiemiddel. Ze vormen de motor voor het opbouwen of behouden van sociale relaties en dragen zo bij aan een gezonde ontwikkeling. Iedereen heeft emoties, maar leren hoe je met je eigen emoties én met die van anderen om moet gaan verloopt niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er kunnen achterstanden ontstaan die, als ze niet op tijd ontdekt worden, voor problemen kunnen zorgen – óók op latere leeftijd. Met Emotieweb kunnen achterstanden tijdig opgespoord worden zodat de behandeling daar op aangepast kan worden.

Er zijn al veel instrumenten op de markt, wat is dan de meerwaarde van Emotieweb? Wij zetten het voor u op een rijtje:

Emotieweb is een veelomvattend instrument
Emotieweb maakt gebruik van meerdere informatiebronnen (ouders, professionals, kinderen zelf)
• Met Emotieweb kunnen verschillende deelgebieden van de sociaal-emotionele ontwikkeling apart bekeken worden
Emotieweb is adaptief te gebruiken; alleen de taken/vragenlijsten die horen bij het deelgebied (of deelgebieden) waar men meer over wil weten worden afgenomen

 

Een andere ontwikkeling


Dove en slechthorende (D/SH) kinderen, kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS), en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen een andere sociaal-emotionele ontwikkeling doormaken. Zij pikken vaak minder informatie op uit hun sociale omgeving: ze krijgen bijvoorbeeld niet altijd mee hoe broertjes, zusjes of vriendjes ruzies oplossen of hun emoties uiten.

Met Emotieweb kan de testuitslag van een kind vergeleken worden met een groep leeftijdsgenoten met een vergelijkbare (D/SH, TOS of ASS) achtergrond. Daarnaast wordt de uitslag altijd afgezet tegen een normgroep van kinderen met een normale ontwikkeling. Emotieweb is hierdoor ook uitstekend te gebruiken voor kinderen uit andere doelgroepen dan de drie die hier genoemd worden.