Cursus Emotieweb

Een cursus Emotieweb bestaat uit twee bijeenkomsten en is verplicht voor iedereen die Emotieweb wil gaan gebruiken. 

De uitbreidingscursus 6-10 jaar is bedoeld voor gebruikers die in het verleden de cursus Emotieweb gevolgd hebben, voordat de normgroep 6-10 jaar was toegevoegd.

 
 

   Cursusdata*  

De eerstvolgende reguliere cursus Emotieweb staat gepland op:
12 oktober en 16 november 2023
 
Meedoen? Dan kun je je hier inschrijven
 
Er zijn momenteel geen nieuwe uitbreidingscursussen gepland. Je kunt je wel inschrijven voor de wachtlijst.
   Locatie Amsterdam/Landsmeer (exacte locatie volgt)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* De cursus gaat door bij minimaal 4 deelnemers, het maximum aantal deelnemers voor de reguliere cursus is 8. Voor de uitbreiding 6-10 jaar is het maximum aantal deelnemers 15.

 

Zie ook: https://nsdsk.nl/cursus/emotieweb 

Ingangseisen

 

De reguliere cursus kan gevolgd worden door gedragswetenschappers met een academische achtergrond en klinische ervaring. Maar ook mensen met een HBO achtergrond die beschikken over relevante werkervaring, zoals in het speciaal onderwijs of de ambulante begeleiding, kunnen deelnemen aan de cursus. Ervaring met het interpreteren en bespreken van testresultaten met ouders en/of collega's is vereist.

De uitbreiding 6-10 jaar is uitsluitend bedoeld voor bestaande gebruikers van Emotieweb. In één dagdeel worden het nieuwe taakmateriaal en de normdata voor 6- tot 10-jarigen behandeld. Nieuwe gebruikers volgen altijd de reguliere cursus waarin onderstaande leerdoelen aan de orde komen.

Twijfelt u of u voldoet aan de ingangseisen, neem dan contact met ons op via emotieweb@nsdsk.nl.

 

In de cursus staan de volgende leerdoelen centraal:

- U doet kennis op over de sociaal-emotionele ontwikkeling in het algemeen en in het bijzonder bij doof/slechthorende kinderen, kinderen met een autismespectrumstoornis en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

- U leert welke deelgebieden van de sociaal-emotionele ontwikkeling met Emotieweb onderzocht kunnen worden en welke tests/vragenlijsten daarbij horen

- Met behulp van het handboek leert u hoe u op de correcte wijze vragenlijsten en tests bij een cliënt kunt afnemen en scoren.

- U leert hoe u scores kunt invoeren in Emotieweb en profielen kunt genereren

- U leert hoe u de scores en profielen kunt interpreteren en hoe u de uitkomsten kunt toepassen in het behandeltraject van uw cliënt.

 

Aanmelden en kosten


U kunt zich hier inschrijven voor de reguliere cursus en hier voor de uitbreiding 6-10 jaar. Cursussen worden in principe gegeven bij de NSDSK te Amsterdam maar in overleg is het ook mogelijk een cursus bij u op locatie te verzorgen.

Voor informatie over de kosten van de cursus en van de licenties, zie de prijslijst. Cursuskosten zijn eenmalig en per deelnemer, licentiekosten zijn jaarlijks en per organisatie (kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers binnen een organisatie). Nieuwe deelnemers van een organisatie die al een licentie heeft, krijgen een gebruikersaccount dat actief blijft gedurende de periode dat de licentie van de organisatie nog geldig is.

BijvoorbeeldVier medewerkers van organisatie X hebben de cursus gevolgd op 1 januari 2020. Organisatie X heeft een licentie aangeschaft, deze is geldig tot 1 januari 2021. De vier medewerkers hebben ieder een persoonlijk gebruikersaccount gekregen dat eveneens geldig is tot 1 januari 2021. Op 1 maart 2020 hebben twee andere medewerkers van organisatie X de cursus gevolgd. Deze medewerkers hebben een gebruikersaccount gekregen dat net als dat van de vier andere medewerkers geldig is tot 1 januari 2021, want dan verloopt de licentie van organisatie X.

De licentie wordt telkens automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij deze wordt opgezegd. Als de licentie van een organisatie verlengd wordt, wordt ook het gebruikersaccount van alle Emotieweb-gebruikers van deze organisatie verlengd.

 

Accreditatie


De reguliere cursus Emotieweb is geaccrediteerd voor psychologen en orthopedagogen. De volgende punten zijn toegekend:

K&J/OG opleiding: 6,5 (behandeling: 2; diagnostiek: 2; overige taken: 2,5)

K&J/OG herregistratie: 13

Punten worden uitsluitend toegekend wanneer deelnemers bij beide cursusbijeenkomsten aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgesloten.