Informatie voor professionals

Werkt u als professional met kinderen? Denkt u wel eens dat er op sociaal-emotioneel vlak iets aan de hand is met een kind maar kunt u er niet goed de vinger op leggen? Dan kan Emotieweb uitkomst bieden.

Emotieweb biedt inzicht in de verschillende deelgebieden van de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals emotie-identificatie en –communicatie, emoties van anderen, sociaal functioneren en nog veel meer. Door de visuele rapportage ziet u in één oogopslag waar de sterke en zwakke kanten zitten in de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw cliënt. Een beter inzicht in het sociaal-emotioneel functioneren kan aanknopingspunten bieden voor behandeling.

Emotieweb bestaat uit vragenlijsten voor ouders/verzorgers, taken voor het kind en gestructureerde gedragsobservaties voor diverse deelgebieden (thema's) van de sociaal-emotionele ontwikkeling. U kunt per cliënt kiezen welk(e) deelgebied(en) u wilt onderzoeken.

 

Hoe werkt het?

 

Voor welke doelgroep?
 

Emotieweb is ontwikkeld met het oog op kinderen met communicatieve problemen (D/SH, ASS, TOS) maar is ook geschikt voor andere doelgroepen. Emotieweb bevat normdata van kinderen tussen 1 en 15 jaar oud.

 

Emotieweb leren gebruiken

 

Voordat u met Emotieweb aan de slag kunt, volgt u een cursus van twee dagen (vier dagdelen). Er zijn ingangseisen opgesteld voor deelnemers aan de cursus. Tijdens de cursus leert u hoe Emotieweb is opgezet, hoe u de verschillende onderdelen moet afnemen, en hoe u de uitkomsten kunt invoeren, interpreteren en rapporteren. Als de cursus succesvol is afgerond, wordt een gebruikersaccount verstrekt dat actief is gedurende de licentieperiode. Een licentie wordt op organisatieniveau aangeschaft en wordt jaarlijks verlengd. Lees meer over de cursus en cursusdata, of over de kosten van de cursus en licentie.