Colofon

 

In het colofon staat informatie over de betrokken instanties en personen die hebben meegewerkt aan Emotieweb.

 

Subsidie

 

Voor Emotieweb werden verschillende subsidies verstrekt. De sponsors zijn Fonds NutsOhra, NWO, ZonMW en de Mgr. J.C. Van Overbeekstichting.

 

Betrokken instanties

 

Aan Emotieweb werken verschillende instanties mee. Prof. dr. Carolien Rieffe van de Universiteit Leiden bewaakt de inhoudelijke kant van dit project. Zij is ook verantwoordelijk voor het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Emotieweb. Haar (toenmalige) medewerkers Lizet Ketelaar, Lucinda Pouw, Maartje Kouwenberg en Sigrid Kok hebben voor de grootschalige dataverzameling en de ontwikkeling van de tests gezorgd waarop Emotieweb is gebaseerd.

De NSDSK speelt een belangrijke rol in het onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling bij dove en slechthorende kinderen. Binnen Emotieweb heeft de NSDSK onder andere gezorgd voor het aanleveren van de normgegevens. De dataverzameling werd gedaan door Rosanne van der Zee en Bernadette Vermeij, samen met Karin Wiefferink. Daarnaast heeft de NSDSK Emotieweb in beheer en verzorgt de cursus en het cursusmateriaal voor de professionals. Marjolein Meester is verantwoorlijk voor de logistieke kant van Emotieweb en Lizet Ketelaar doet de projectleiding.

De afdeling KNO van het LUMC (prof. dr. ir. Johan Frijns, KNO-arts, Anke Otten, orthopedagoog CI-team en Stephanie Theunissen, KNO-arts i.o.) doet al enige jaren samen met Carolien Rieffe onderzoek naar de emotionele ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen en de samenhang met medische en audiologische aspecten. Binnen Emotieweb hebben zij een adviserende rol. Anke Otten en Stephanie Theunissen zijn daarnaast ook betrokken geweest bij de dataverzameling en bij de ontwikkeling van de tests.

Centrum Autisme (Lex Stockmann en Annette van Zijp), onderdeel van Rivierduinen, werkt al jaren samen met Carolien Rieffe in het onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Binnen Emotieweb hebben zij een adviserende rol. In de toekomst hopen zij gebruik te kunnen maken van Emotieweb om het niveau van sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis in kaart te brengen. Annette van Zijp is betrokken geweest bij de dataverzameling en bij de ontwikkeling van de tests.

 

De website

 

Deze website is ontworpen door Laura Visser en Gerardus Meijer van Studio Specht.

 

Contact

 

Heeft u vragen of ziet u iets geks op de site, dan kunt u ons mailen