• Om vrienden te maken is het belangrijk dat kinderen weten wat zij voelen en wat anderen voelen.

  • Om vrienden te maken is het belangrijk dat kinderen weten wat zij voelen en wat anderen voelen.

Volgende cursus in najaar 2019

We hebben besloten om te wachten met het geven van nieuwe cursussen totdat de nieuwe normdata 6-10 jaar zijn toegevoegd. De eerstvolgende cursusdata zijn daarom pas in het najaar van 2019 gepland. Voor bestaande gebruikers bieden we een verkorte cursus van één dagdeel aan om hen bekend te maken met het testmateriaal voor 6-10 jaar. Nieuwe gebruikers krijgen in twee dagen (vier dagdelen) alle informatie die zij nodig hebben om met Emotieweb aan de slag te gaan. Voor meer informatie en de geplande data, zie cursus. Aanmelden kan via de NSDSK academie.

 

Normeringsonderzoek 6-10 jaar

De dataverzameling voor het normeringsonderzoek bij kinderen van 6 tot 10 jaar (TOS, DSH en normaal ontwikkelend) is afgerond. Inmiddels zijn 50 kinderen met TOS, 47 kinderen met gehoorverlies en 201 kinderen zonder TOS of gehoorverlies getest. De verzamelde normdata worden de komende tijd toegevoegd aan Emotieweb, waardoor Emotieweb straks in te zetten is bij kinderen van 1 t/m 15 jaar. 

 

Artikel over Emotieweb in vakblad Vroeg

Er is een artikel over Emotieweb verschenen in vakblad Vroeg. In dit artikel wordt uiteengezet wat Emotieweb is en hoe en wanneer het ingezet kan worden. Lees hier het artikel.