• Om vrienden te maken is het belangrijk dat kinderen weten wat zij voelen en wat anderen voelen.

  • Om vrienden te maken is het belangrijk dat kinderen weten wat zij voelen en wat anderen voelen.

Volgende cursus in najaar 2019

We hebben besloten om te wachten met het geven van nieuwe cursussen totdat de nieuwe normdata 6-10 jaar zijn toegevoegd. De eerstvolgende cursusdata zijn daarom pas in het najaar van 2019 gepland. Voor bestaande gebruikers bieden we een verkorte cursus van één dagdeel aan om hen bekend te maken met het testmateriaal voor 6-10 jaar. Nieuwe gebruikers krijgen in twee dagen (vier dagdelen) alle informatie die zij nodig hebben om met Emotieweb aan de slag te gaan. Voor meer informatie en de geplande data, zie cursus.

 

Normeringsonderzoek 6-10 jaar

De dataverzameling voor het normeringsonderzoek bij kinderen van 6 tot 10 jaar (TOS, DSH en normaal ontwikkelend) is zo goed als afgerond. Inmiddels hebben we het beoogde aantal aanmeldingen van 300 bereikt! De laatste kinderen worden binnenkort getest en daarna kunnen we van start met de analyses. We verwachten dat de nieuwe normdata eind van de zomer ingebouwd kunnen worden op de website. 

 

Artikel over Emotieweb in vakblad Vroeg

Er is een artikel over Emotieweb verschenen in vakblad Vroeg. In dit artikel wordt uiteengezet wat Emotieweb is en hoe en wanneer het ingezet kan worden. Lees hier het artikel.