• Om vrienden te maken is het belangrijk dat kinderen weten wat zij voelen en wat anderen voelen.

  • Om vrienden te maken is het belangrijk dat kinderen weten wat zij voelen en wat anderen voelen.

Nieuwe cursusdata najaar 2021 

We hebben voor het najaar 2021 nieuwe cursusdata gepland: op 30 september en 4 november is er weer een Emotieweb-cursus. Voor meer informatie zie cursus. Aanmelden kan via de NSDSK academie.


Cursus uitbreiding 6-10 jaar

We bieden een verkorte cursus van één dagdeel aan om bestaande gebruikers van Emotieweb bekend te maken met het nieuwe testmateriaal voor 6-10 jaar. Voor meer informatie zie cursus. Aanmelden kan via de NSDSK academie.

Normeringsonderzoek 6-10 jaar

De dataverzameling voor het normeringsonderzoek bij kinderen van 6 tot 10 jaar (TOS, DSH en normaal ontwikkelend) is afgerond. Inmiddels zijn 50 kinderen met TOS, 47 kinderen met gehoorverlies en 201 kinderen zonder TOS of gehoorverlies getest. De verzamelde normdata zijn toegevoegd aan Emotieweb, waardoor Emotieweb nu in te zetten is bij kinderen van 1 t/m 15 jaar. 

 

Artikel over Emotieweb in vakblad Vroeg

Er is een artikel over Emotieweb verschenen in vakblad Vroeg. In dit artikel wordt uiteengezet wat Emotieweb is en hoe en wanneer het ingezet kan worden. Lees hier het artikel.