• Om vrienden te maken is het belangrijk dat kinderen weten wat zij voelen en wat anderen voelen.

  • Om vrienden te maken is het belangrijk dat kinderen weten wat zij voelen en wat anderen voelen.

Gebruikersmiddag

Op 31 maart is er weer een gebruikersmiddag voor alle gebruikers van Emotieweb. Dit is dé gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere gebruikers, vragen te stellen aan of casussen te bespreken met de docenten. Aanmelden kan via de NSDSK academie.

Cursusdata voorjaar 2022 

We hebben voor het voorjaar 2022 nieuwe cursusdata gepland:

- Op 17 maart en 21 april is er weer een Emotieweb cursus

- Op donderdag 31 maart in de ochtend is er een verkorte uitbreidingscursus voor 6-10 jaar 

Voor meer informatie zie cursus. Aanmelden kan via de NSDSK academie.


Cursus uitbreiding 6-10 jaar

We bieden een verkorte cursus van één dagdeel aan om bestaande gebruikers van Emotieweb bekend te maken met het nieuwe testmateriaal voor 6-10 jaar. Voor meer informatie zie cursus. Aanmelden kan via de NSDSK academie.

Normeringsonderzoek 6-10 jaar

De dataverzameling voor het normeringsonderzoek bij kinderen van 6 tot 10 jaar (TOS, DSH en normaal ontwikkelend) is afgerond. Inmiddels zijn 50 kinderen met TOS, 47 kinderen met gehoorverlies en 201 kinderen zonder TOS of gehoorverlies getest. De verzamelde normdata zijn toegevoegd aan Emotieweb, waardoor Emotieweb nu in te zetten is bij kinderen van 1 t/m 15 jaar.